Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi:  Porin Pintatekniikka
Y-tunnus: 2516600-7
Sähköpostiosoite:  jarkko.peltonen@porinpintatekniika.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseenja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilaustentoimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, laskutus- ja maksutiedot, Y-Tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteystiedot.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi, kuitenkin enintään viiden vuoden ajan tai kuten laki ja säädökset edellyttävät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Evästetiedot.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustolla on käytössä evästetiedot. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille, sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystyn parantamaan sivujen sisältöä ja toimivuutta. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystyn parantamaan sivujen sisältöä ja toimivuutta.  Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja, eikä niistä voida yksilöidä yksittäistä käyttäjää eli tieto on anonymisoitua.

Evästeiden avulla voin tarjota asiakkailleni yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.  Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon pois kytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivujen toiminnallisuudelle, esimerkiksi jos selaimen asetuksista on kytketty pois javascript tai tietoturva-asetukset ovat rajoitetut. Käytämme keräämäämme tietoa myös tilastojen tekemiseksi ja oman toimintamme mittaamiseksi.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Lisäkyselyt 20e+ alv 24% / kysely.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa tarkastuspyyntöön kohtuullisen ajan sisällä. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisenssit

Kaikki oikeudet pidätetään. Kuvat ja tekstit Jarkko Peltonen.
Torbo maahantuoja http://www.torbo.fi/
Torbo valokuvat https://www.torbo24.com/